Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

To jest archiwalna strona Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" Regionu Łódzkiego

Zapraszamy na naszą nową witrynę: "Civitas Christiana" Region Warszawsko-Łódzki

Spotkanie z Żywym Słowem


Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa i brak możliwości spotkań na żywo, zachęcamy do śledzenia cyklu: ,,Arkana Żywego Słowa", tj. filmików online nagrywanych i publikowanych 2x w miesiącu poruszających tematy społeczne w oparciu o treści zawarte w Piśmie Świętym. Powyższe zagadnienia, które przybliża dr Teologii - Pan Michał Zborowski dostępne są na kanale You Tube: ,,Civitas Christiana Łódź"

Dotychczasowe odcinki:


cz. II: Aspekty społeczne w Biblii – wymiar współczesny:


Arkana Żywego Słowa cz. II, odc.3. Cywilizacja miłości

Arkana Żywego Słowa cz. II, odc.2. Cnoty społeczne

Arkana Żywego Słowa cz. II, odc.1.Praca w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym


cz. I: Przymioty miłości w ,,Hymnie o miłości" z 1 Listu Św. Pawła do Koryntian:

Arkana Żywego Słowa- ,,Hymn o miłości", 1 List Św. Pawła do Koryntian, odc. 3

Arkana Żywego Słowa- ,,Hymn o miłości", 1 List Św. Pawła do Koryntian, odc. 2

Arkana Żywego Słowa- ,,Hymn o miłości", 1 List Św. Pawła do Koryntian, odc. 1Jak powiedział papież Franciszek ,,Biblia nie jest pięknym zbiorem świętych ksiąg do studiowania, jest Słowem do zasiewu, darem, który Zmartwychwstały prosi, aby wziąć i dzielić się nim, by w Jego imię rodziło się życie".

Zachęceni tymi słowami z dniem 5.11.2019 r. rozpoczęliśmy w łódzkim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” ,,Spotkania z Żywym Słowem”, które prowadzi dr Teologii - Pan Michał Zborowski. Cykl ,,Śladami wybranych postaci Biblijnych” odbywać się będzie 2 razy w miesiącu.

Każdorazowo w czasie poszczególnych spotkań, prowadzący będzie  starał się przybliżyć sylwetkę wybranej postaci Biblijnej, przedstawić rys historyczny z nią związany, a także opierając się na wybranym fragmencie z Pisma Świętego dać sposobność uczestnikom do osobistej refleksji, konfrontacji z tekstem, odnalezienie odpowiedzi na pytanie, jak treści ewangeliczne wcielać dziś we własną codzienność. 


Serdecznie zapraszamy!


Harmonogram  ,,Spotkań z Żywym Słowem”:

- ,,Śladami Jakuba -cz.II”, 18.02.2020r., godz.18:00  ,  salka Parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Łodzi (Skwer Św. Maksymiliana Marii Kolbego 1)
-,,Śladami Jakuba",  28.01.2020 r., godz.18:00, Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana" - Oddział Okręgowy w Łodzi,ul. Narutowicza 54/8

-,,Śladami Ezawa", 14.01.2020r., godz.18:00, Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana" - Oddział Okręgowy w Łodzi,ul. Narutowicza 54/8

-,,Oczekiwanie na Zbawiciela w czasach Jezusa - śladami ówczesnych grup społecznych", 17.12.2019r., godz.18:00, Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana" - Oddział Okręgowy w Łodzi,ul. Narutowicza 54/8

-,,Śladami Rebeki", 03.12.2019r., godz.18:00, Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana" - Oddział Okręgowy w Łodzi,ul. Narutowicza 54/8
-,,Śladami Eliezera - sługi Abrahama", 19.11.2019r., godz.18:00, Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana" - Oddział Okręgowy w Łodzi,ul. Narutowicza 54/8

-,,Śladami Abrahama" 05.11.2019r., godz.18:00, Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana" - Oddział Okręgowy w Łodzi,ul. Narutowicza 54/8