Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

Spotkanie z Żywym Słowem
Jak powiedział papież Franciszek ,,Biblia nie jest pięknym zbiorem świętych ksiąg do studiowania, jest Słowem do zasiewu, darem, który Zmartwychwstały prosi, aby wziąć i dzielić się nim, by w Jego imię rodziło się życie".

Zachęceni tymi słowami z dniem 5.11.2019 r. rozpoczęliśmy w łódzkim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” ,,Spotkania z Żywym Słowem”, które prowadzi dr Teologii - Pan Michał Zborowski. Cykl ,,Śladami wybranych postaci Biblijnych” odbywać się będzie 2 razy w miesiącu.

Każdorazowo w czasie poszczególnych spotkań, prowadzący będzie  starał się przybliżyć sylwetkę wybranej postaci Biblijnej, przedstawić rys historyczny z nią związany, a także opierając się na wybranym fragmencie z Pisma Świętego dać sposobność uczestnikom do osobistej refleksji, konfrontacji z tekstem, odnalezienie odpowiedzi na pytanie, jak treści ewangeliczne wcielać dziś we własną codzienność. 

Najbliższe ,,Spotkanie z Żywym Słowem”, w czasie którego prowadzący podejmie temat ,,Śladami Jakubaodbędzie się we wtorek 28.01.2020 r. o godz.18:00  w siedzibie Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Łodzi (ul. Narutowicza 54/8).

Serdecznie zapraszamy!